FEDERALE GEZONDHEIDSZORG

Nieuwe functieclassificatie in je sector

De nieuwe functieclassificatie IFIC en de nieuwe barema’s zijn realiteit! Wat moet je weten? Welke stappen moet je ondernemen? Waar moet je op letten? 

Logo betrokkene sectoren

Wie is betrokken?

Door de overheveling van sommige bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten, zijn niet alle sectoren binnen het PC 330 betrokken bij de nieuwe functieclassificatie (bv. rusthuizen).

 

De betrokken sectoren zijn de federale gezondheidsinrichtingen – en diensten:

 • ziekenhuizen

 • thuisverpleging

 • federale revalidatiecentra

 • wijkgezondheidscentra

 • forensisch psychiatrische centra

 • diensten voor het bloed van het Rode Kruis

 
Logo timing

Welke timing? 

De eerste fase van de implementatie gebeurt stapsgewijs in 2018. Belangrijk om te weten: je hebt de keuze om al dan niet in de nieuwe functieclassificatie te stappen. Je zal in geen enkel geval loon verliezen maar je kan mogelijk meer gaan verdienen gedurende de implementatie. 

 
 
Logo Salaire

Welk loon zal ik morgen hebben?

Deze nieuwe functieclassificatie betekent ook nieuwe barema’s. De nieuwe barema’s zullen stapsgewijs geïmplementeerd worden. Het budget dat behaald is tijdens het federale akkoord van 2017 laat ons toe de eerste fase te financieren in de loop van 2018. Het ABVV Social Profit heeft ervoor gezorgd dat meer dan 80 % van de huidige werknemers voordeel doet bij het nieuwe loonmodel. 

Concreet

​Belangrijk om te weten: je hebt de keuze om al dan niet in de nieuwe functieclassificatie te stappen. Je zal in geen enkel geval loon verliezen maar je kan mogelijk meer gaan verdienen gedurende de implementatie.

Indien het nieuwe barema voordeliger is dan de oude, dan zal je in 2018 slechts een lichte stijging van je loon zien en nog niet het volle bedrag.

​We kunnen nog niet zeggen wanneer we de volledige 100 % van de nieuwe barema’s zullen bereiken. Dit hangt af van de budgetten die toegewezen worden om dit nieuwe loonmodel toe te passen. Maar het ABVV Social Profit zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Hoe we je kunnen helpen

Tijdens de implementatie van de nieuwe barema’s zullen de ABVV Social Profit-delegees aan je zijde staan. Zij begeleiden je bij:

 • Het maken van een weloverwogen keuze wanneer je je nieuwe functie ontvangt op 30/04 ongeacht je situatie (hybride functie, ontbrekende functie … );

 • Het indienen van een dossier om intern en/of extern beroep aan te tekenen indien je niet akkoord bent met de nieuwe functie die je toegewezen krijgt van je werkgever (argumentatie, respecteren deadlines, de nodige documenten verzorgen ….);

 • Controleren of je in het juiste barema zit (in het bijzonder voor mensen die starten met werken na 30/04);

 • Het veranderen van functie;

 • Je verworven rechten behouden.

Bij elke andere vraag die je je kan stellen! Aarzel niet en spreek je delegee aan!

 
 

Veelgestelde vragen

Nieuw barema, oud barema … ik weet niet wat te kiezen!


Nadat je je nieuwe functie hebt gekregen moet je kiezen om ofwel in het nieuwe systeem te stappen of om in je huidige barema te blijven. Opgelet: de keuze voor het nieuwe barema is onomkeerbaar en moet voor 30 juni gecommuniceerd worden aan je werkgever. Aarzel niet om je te laten bijstaan door een ABVV Social Profit-delegee zodat je een weloverwogen keuze kan maken.
Ik ben niet akkoord met mijn toegewezen functie. Wat moet ik doen?


In dit geval moet je objectieve redenen formuleren (verdeling tijd tussen verschillende functies, ontbrekende functie, niet akkoord met de categorie, …) Indien dit het geval is, kan je beroep aantekenen binnen bepaalde termijnen. Aarzel niet om je delegee of afdeling aan te spreken.

Indien je niet akkoord bent met de sectorale functie die je door je werkgever werd toegewezen en de bijhorende functieklasse, kan je in eerste instantie intern beroep indienen. Dit doe je via het formulier dat je hier kan terug vinden. Dit beroep moet uiterlijk op 30 juni ingediend worden bij de werkgever. We raden je sterk aan er voor te zorgen dat je een schriftelijk bewijs hebt dat je het beroep tijdig hebt ingediend (bijvoorbeeld een ontvangstbewijs of aangetekend schrijven).

Na de uitslag van het intern beroep is het mogelijk dat je nog steeds niet akkoord bent met de door de werkgever toegewezen functieklasse. In dat geval heb je 15 dagen om in extern beroep te gaan na de ontvangstdatum van de uitslag van het intern beroep. Externe specialisten die niet in je instelling of voorziening werken zullen dan een eindoordeel vellen. Het formulier voor het indienen van het extern beroep vind je via deze link. Ook hier raden we je aan om ervoor te zorgen dat je over een schriftelijk bewijs beschikt dat het beroep tijdig is ingediend.
Vanaf wanneer zal ik het verschil zien op mijn loonfiche ?


Indien je de overstap maakt, zal je dit normaal in juli 2018 op je loonfiche zien. Teken je beroep aan dan zal dit 3 maanden later zijn. In elk geval zal er rechtzetting gebeuren voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2018. De nieuwe barema’s gelden namelijk vanaf 1 januari 2018.